„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Зидарово, община Созопол-етапно строителство“ - ПРЕКРАТЕНА

  • Печат

 

ПРЕКРАТЕНА 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Зидарово, община Созопол-етапно строителство

scroll back to top