Нов регистър за настанените туристи

  • Печат

На основание чл.116, ал.1 от Закона за туризма и в изпълнение на заповед № Т-РД-04-10/11.06.2019г на Министъра на туризма, е утвърдено ново съдържание на данните в регистъра за настанените туристи, воден от лицата извършващи хотелиерство на територията на Република България. Необходимо е лицата извършващи хотелиерство да водят регистрите си за настанени туристи по новоутвърдения образец.

Заповедта и образец на регистъра са публикувани на официалната интернет страница на Министерство на туризма http://www.tourism.government.bg

Заповедта на Министъра на туризма и образеца на регистъра можете да изтеглите от „Прикачени файлове“.

scroll back to top