Одит 2011 г.

  • Печат

 

Одитен доклад

Баланс на община Созопол

Стойностни показатели – разходи

Отчет за изпълнение на бюджета

Справка за оповестяване на счетоводната политика

Становище за заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

scroll back to top