Проект на Програма на община Созопол за намаляване на риска от бедствия на територията на общината за периода 2017-2020 г

  • Печат

 

ПРОЕКТ: Общинска програма за намаляване на риска от бедствия - Созопол 2017-2020

 

 

В изпълнение на чл. 6д от Закона за защита при бедствия :

За изпълнение на целите на областната програма за намаляване на риска от бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени с общинския план за защита при бедствия е разработена Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2017-2020г. на Община Созопол, която съдържа:

1. оперативните цели;

2. дейностите за реализиране на оперативните цели.

Проектът на общинската програма за намаляване на риска от бедствия  се публикува за обществено обсъждане на интернет страницата на общинска администрация за срок от един месец.

Предложения могат да се подават до Община Созопол, на  адрес пл.Хан Крум №2,гр.Созопол или  на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

В едномесечен срок след изтичането на срока за обществено обсъждане Общинската програма за намаляване на риска от бедствия ще се внесе за съгласуване от Областния съвет за намаляване риска от бедствия, след което ще се предложи и внесе за приемане от Oбщинския съвет - Созопол.


scroll back to top