Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 25.10 - 08.11.2019 г.

  • Печат

Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

                 Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „ ПМДТУ” Община Созопол, ул.Хан Крум 2 от 8.30ч до17.15ч за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации/ покана по чл.182 от ДОПК.

               В случай,че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния акт или документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

 

№ и дата на

съобщението

Име на задълженото   лице          

ВИД

Вид на документа

1

У000137/25.10.19

 

ВИЕСЛАВ ЗБИГНЕВ ЛИПИНСКИ

ДНИ И ТБО

РА000311/03.11.15

 

2

У000138/25.10.19

 

ВИЕСЛАВ ЗБИГНЕВ ЛИПИНСКИ

ДНИ И ТБО

РА000312/03.11.15

 

 

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 25.10.2019г. до 08.11.2019г.вкл.

scroll back to top