Изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ І и V и ПИ 67800.10.302, 67800.44.33 по КК землище гр. Созопол, община Созопол

  • Печат

 

Изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ І и V и ПИ 67800.10.302, 67800.44.33 по КК землище гр. Созопол, община Созопол с възложители: Полина Ставрева Лилова, Манол Ставрев Сотиров, Ставри Костов Сотиров

scroll back to top