Изграждане на вилни сгради в имот с № 61042.11.166 по КК, м. „Факуда“

  • Печат

Изграждане на вилни сгради в имот с № 61042.11.166 по КК, м. „Факуда“, землище на с. Равадиново, община Созопол

Линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35949

scroll back to top