Изграждане на две вилни сгради в имот с идентификатор 81178.1.370 по КК на гр. Черноморец, местност Атия, община Созопол

  • Печат

Наименование на инвестиционното предложение

Изграждане на две вилни сгради в имот с идентификатор 81178.1.370 по КК на гр. Черноморец, местност Атия, община Созопол

Линк http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36390

Качване на сайта 07.07.21г

scroll back to top