Решениe № 1017 от 30.10.2014 г. на Общински съвет гр. Созопол

  • Печат

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №1017 от Протокол №39/30.10.2014 година, Общински съвет - Созопол допълва свое Решение №675 от Протокол №27/31.10.2013 година, в частта на отреждането от „изграждане на вилни сгради“ в „изграждане на вилни сгради и трафопост“, което е изискване към инвеститора от експлоатационното дружество „ЕВН България ЕР“ ЕАД

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

scroll back to top