Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строителство на: „КПСТ „Равадиново“ и напорен тръбопровод“

  • Печат


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет строителство на: „КПСТ „Равадиново“ и напорен тръбопровод“Проекти

Допълнение: част "Електрическа"

Допълнение: част "Електро, КИП и А"

scroll back to top