Договаряне без обявление с предмет: "Доставка на Дизелово гориво Б6 необходимо за РДНО-Созопол и Газьол за отопление за нуждите на отоплителните системи на училища, детски градини и административни сгради за срок от две години"

  • Печат

 

"Доставка на Дизелово гориво Б6 необходимо за РДНО-Созопол и  Газьол за отопление за нуждите на отоплителните системи на училища, детски градини и административни сгради за срок от две години"

scroll back to top