Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти

  • Печат

 

Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти

scroll back to top