Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

  • Печат

 

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

scroll back to top