Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

  • Печат

 

Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

scroll back to top