Съобщение относно плащането на данък недвижим имот и такса битови отпадъци за недвижими имоти за 2019 г.

  • Печат

           Уведомяваме всички задължени лица по Закона за местните данъци и такси с данък недвижим имот и такса битови отпадъци за недвижими имоти, че от 21 февруари 2019г. могат  да плащат задълженията си за текущата година. 

Начини на плащане на задълженията:

В брой:

-  На касата на Община Созопол в отдел„ПМДТУ” в гр.Созопол от 8.30ч.  до 16.00 ч.;

-  На касата в Кметство гр.Черноморец от 8.30ч. до 16.00 ч.;

-  На касите в кметствата на останалите населени места на общината;

В пощенски клон – с пощенски запис за данъчно плащане;

По банков път - BIC код CECB BGSF,  IBAN:   BG54 CECB 9790 8479 9626 02 , ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД,  Клон Черно море 

             Физически лица, собственици на жилищен недвижим имот в населените места гр.Созопол, вс „Дюни” и гр.Черноморец, който не е основно жилище, не е регистриран като място за настаняване по смисъла на Закона за туризма и не е отдаден под наем, преди плащане на данък недвижим имот, моля да направят справка на гишета 1 и 2  - инспектори в отдел „ПМДТУ” гр.Созопол, кметство Черноморец – всеки вторник и сряда и на телефон.  За заявяване наличието на горните обстоятелства „регистриран като място за настаняване по смисъла на Закона за туризма и  отдаване под наем” е необходимо подаване на Заявление по образец.

scroll back to top