Съобщение за задействане на сирените на 02.06.2013 г.

  • Печат

 

      С Решение № 211/31.05.1993 г. на Министерския съвет на Република България, 2-ри юни е обявен за ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени.

      Във връзка с горното и в изпълнение на Наредбата за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и при въздушна опасност:

      на 02.06.2013 г. в 12.00 ч., в продължение на 2 минути, чрез реално задействане на сиренната система на страната, ще бъде излъчен акустичния сигнал „Въздушна опасност”.

scroll back to top