Съобщение за отваряне на ценови оферти по процедура: “Доставка чрез покупка на 2 броя МПС, втора употреба”

  • Печат

 

             На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти, подадени по обявената открита процедура с предмет: “Доставка чрез покупка на 2 броя МПС, втора употреба” по 2 (две) обособени позиции: покупка на лек автомобил с повишена проходимост и покупка на пътнически минибус”, обявена с Решение № ОП-074-00568 от 02.12.2013 г. на Кмета на Община Созопол ще се извърши на 17.01.2014г. в 11:00часа в сградата на Община Созопол, гр.Созопол, пл.”Хан Крум” № 2.

 

 

Тел.за справка: 0550 25773

scroll back to top