Отговори по процедура: „Избор на строителен надзор на обекти в рамките на проект „Интегриран проект за воден цикъл на Созопол – І етап” -

  • Печат

 

Обекти:

  1. Строителство на ВиК мрежа в землището на гр. Созопол – кв. Мисаря
  2. Строителство на ВиК мрежа в землището на гр. Созозпол – м. Провлака
  3. Строителство на ВиК мрежа и КПС в гр. Черноморец
 
Отговор 1

1.

scroll back to top