Решение за класиране по обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на текущ и окончателен одит на проект: Интегриран проект за водния цикъл на Созопол І етап

  • Печат

 

Решение ОП-007-00568 от 15.02.2013

scroll back to top