Благоустрояване на двора на ОДЗ „Моряче“-кв.1, с.Атия, Община Созопол, Област Бургас

  • Печат

PUDOS-1

НАЦИОНАЛНА  КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015г.”

„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” 

Цел на проекта:

 

Реализирането на проекта ще допринесе за осигуряване на материални условия за физическо, емоционално и здравословно развитие на децата и ще гарантира възможности за провеждане на педагогически ситуации е екологични възпитателни цели.

 

Бюджет на проекта: 9995,31лв.

 

Изпълнени дейности:

 

Ремонтирани две двойни люлки, насипване на пясък в съществуващия пясъчник под пързалката, доставка и монтаж на нови клатушки-везна-2 бр, клатушка-пружина-2 бр, катерушка и детска къщичка. От парковата мебел са доставени и монтирани 4бр.нови пейки и 2 бр. кошчета за отпадъци. Изпълнен е жив плет за ограда на площадката за по-голяма безопасност на децата и за създаване на уют за местата за сядане.


Атия_1.JPG Атия_2.JPG Атия_3.JPG Атия_4.JPG Атия_5.JPG


scroll back to top