Без граници за добрия мениджър

  • Печат

 

oprchr 

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007- 2013г.

Мярка

BG051PO001-7.0.07 "Без граници-Компонент1-Фаза 2

Наименование на проекта

Без граници за добрия мениджър

Кратко описание

Проучване на добри практики в Гърция и България в малки и средни хотели и техните клиенти.

Работно посещение за запознаване на място с гръцкия опит.

Популяризиране на добрия гръцки и български опит.

Изграждане на концепция за развитие на база на проведените проучване и анализ.

Провеждане на два работни семинара в крайморските курортни региони

Информиране и публичност на проекта

Период на изпълнение

2013-2014

Обща стойност на проекта

 

292 109,50 лв

scroll back to top