Училището - територия на ученика

  • Печат

 

oprchr 

 

 

 

 

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ПРОЕКТЪТ Е ИЗПЪЛНЕН ОТ ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД ЧЕРНОМОРЕЦ

 

Наименование на проекта

Училището - територия на ученика

Източник на финансиране

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Министерство на труда и социалната политика

Мярка

BG051PO001-4.2.03 “Да направим училището привлекателно за младите хора”

Постигнати резултати

Клуб „Приложно изкуство”, Литературен Клуб, Клуб „Модерен балет”, Клуб „Млад футболист”, Клуб”Фотография”

Обща стойност на проекта

23 075 лева

Актуално състояние

Изпълнен през 2009 – 2010г.

 

DSC02170.JPG DSC02548.JPG DSC03248.JPG DSC03275.JPG DSC03423.JPG DSC03729.JPG DSC04522.JPG DSC04584.JPG

scroll back to top