Училището – желана територия на ученика

  • Печат

 oprchr

 

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ПРОЕКТЪТ Е ИЗПЪЛНЕН ОТ ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД СОЗОПОЛ

Наименование на проекта

Училището – желана територия на ученика

Източник на финансиране

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Министерство на труда и социалната политика

 

Мярка

BG051PO001-4.2.03 “Да направим училището привлекателно за младите хора”

Постигнати резултати

Изработване на методика за извънкласна възпитателна дейност. Подготовка, организация и осъществяване на образователно-възпитателния процес по утвърдена учебна програма и учебен план на съответния клуб.

Проведени са извънкласни занимания по: Английски език за І и V клас, Художествена гимнастика за І клас, Школа „Комениус Лого” за ІІ клас,  „Приложни изкуства” за ІІІ клас, Изобразително изкуство за ІV клас, Вокална група за ІV клас, Любезни математици за VІІ клас, Театрален кръжок за VІ клас, Клуб „Компютър” за V и VІ клас, Екопътека за V клас, Готварство за V клас

Обща стойност на проекта

47 199 лева

Актуално състояние

Изпълнен 2009 – 2010г.

 

001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg

scroll back to top