Концепция за пространствено развитие на община Созопол 2014-2020

  • Печат

Концепцията за пространствено развитие (КПР) на община Созопол е първи по рода си средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на общинската територия и акватория. Заедно с Общия устройствен план, КПР създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики на общината. По отношение на общинския план за развитие, КПР следва да се третира като пространствен координатор на планираните мерки, действия и проекти. Така КПР се нарежда сред ключовите планови документи на общината, за да играе ролята на инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (CONCEPT__final.pdf)CONCEPT__final.pdf4914 Kb
scroll back to top