Общински план за развитие на община Созопол за 2014 - 2020

  • Печат

Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на община Созопол през периода 2014-2020 г. Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически задачи, свързани от общия стремеж към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчивото развитие.


Актуализации:

Решение № 1299 от 31.07.2015 г. на Общински съвет Созопол

Решение № 196 от 30.03.2016 г. Общински съвет Созопол

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (OPR_final-plan.doc)OPR_final-plan.doc7839 Kb
scroll back to top