• Печат

 

Междинна оценка за изпълнение на общинския план за развитие на община Созопол за периода 2007 - 2011

scroll back to top