Бланки транспорт

  • Печат

 

Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на места, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания

Заявление за издаване на магнитна карта за достъп до стария град за дистрибутори

Заявление за издаване на магнитна карта за достъп до стария град за жители

Заявление за издаване на магнитна карта за достъп до стария град за търговци

Заявление за активиране на магнитна карта

Заявление за издаване на разрешително за таксиметров превоз на пътници

Заявление за паркинг място

scroll back to top