Съобщение за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС за инвестиционно предложение:”Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол

  • Печат

 

Община Созопол уведомява ,че на 19 юни 2017г. от 10.30 часа в залата на Община Созопол,площад „Хан Крум” № 2 ще се състои обществено обсъждане на Доклада за ОВОС за инвестиционно предложение:”Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол, област Бургас” с възложител:Милка Георгиева Атанасова. 

            Доклада за ОВОС е изложен за информация в стая № 27, етаж 2 през времето до общественото обсъждане на 19.05.2017г.

Писмени становища съдържащи общ коментар, конкретни мотивирани предложения и др. се адресират до кмета на Община Созопол и се внасят във фронт офиса  на Община Созопол  до 19.05.2017г.

scroll back to top