Публичен Регистър 2019

  • Печат

 

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2019 г.

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ-2019 г.

scroll back to top