Публичен Регистър 2016

  • Печат

 

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост – 2016 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2016 г.

scroll back to top