Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от ЕС на Община Созопол в лева за 2017 г.

  • Печат

 

Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от ЕС на Община Созопол в лева за 2017 г.

scroll back to top