Разпределение на средствата за образование по стандарти

  • Печат

 

Разпределение по стандарти за 2013 г.

Формула за 2013 г.

scroll back to top