Публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на комари на територията на община Созопол с наземна техника и подходящи препарати”

  • Печат

 

          Публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма от ЗОП с предмет: „Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на комари на територията на община Созопол с наземна техника и подходящи препарати”

scroll back to top