Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Дезинсекция, дератизация и дезинфекция на терени и обекти на територията на Община Созопол"

  • Печат

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма "А" от ЗОП с предмет:

"Дезинсекция, дератизация и дезинфекция на терени и обекти на територията на Община Созопол"

scroll back to top