ДО СОБСТВЕНИЦИ/УПРАВИТЕЛИ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

  • Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили сигнали и жалби за използване на силна музика от плавателни средства, Ви уведомяваме, че съгласно разпоредбите на чл.16а и чл.16б от Закон за защита от шума в околната среда, е забранено озвучаването на открити площи от плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения и водноатракционни услуги, които плават във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България, в часовия диапазон от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.

При неспазване на забраните подлежите на санкции съгласно същия закон- налагане на глоби и временно преустановяване на дейността.

 

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

scroll back to top