Подписан е договорът за площадката за опасни битови отпадъци край с.Атия

  • Печат

Кметът на Община Созополо Тихомир Янакиев подписа разрешителното за площадката за временно съхранение на опасни битови отпадъци край с. Атия. Това стана вчера при посещението му в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Общата стойност на проекта в Атия е почти 2 млн. лева, които ще са изцяло за сметка на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. От него ще могат да се възползват гражданите на общините Созопол, Приморско и Царево. Част от средствата ще бъдат използвани за осигуряване на 2 микробуса, които ще бъдат и мобилни пунктове за събиране на отпадъци, 10 контейнера за съхранение на отпадъци и 100 бидона.

Общото количество, което може да се складира на площадката, е 4 тона. Времето, за което отпадъците може да бъдат складирани, е до 1 година. В рамките на този период отпадъците трябва да бъдат предадени за оползотворяване или обезвреждане.

На територията на прощадката няма да се извършват дейности, които замърсяват околната среда.

Преди изготвянето на графика, по който микробусите ще събират отпадъците, предстоят срещи с кметовете на общините Приморско и Царево

Със своя заповед №8-Z-1193/ 13.11.2019 г. кметът на община Созопол Тихомир Янакиев спря изграждането на депото за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали на същата площадка.

Градоначалникът е възложил на общинските специалисти да бъде търсен нов терен, където да бъдат съхранявани и третирани строителните отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците и Закона за устройство на територията.

Днес изтича срокът, в койно началникът на отдел "УТКРВП" към община Созопол е длъжен да представи предложения за имоти общинска собственост, за които е допустимо откриването на процедури по преотреждането на земеделска земя или горски имот за изграждане на депото.

Вече се подготвя график с датите за обществено обсъждане на новите терени. Ще започне и подготовката на процедурите по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разноообразие.

scroll back to top