ГРИЖА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ ОТ ЦНСТДМУ с. АТИЯ ОБЩИНА СОЗОПОЛ

  • Печат

В ЦНСТДМУ, с. Атия, общ. Созопол, стартира Проект BG05M9OP001-2.009-0023-С01 „Ще се справя”, който следва да бъде реализиран от Сдружение «Равновесие» в партньорство с Община Созопол, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата цел на проекта „Ще се справя” е да подкрепи социалното включване на децата и младежите с увреждания, настанени в ЦНСТДМУ с.Атия, чрез включването им в инициативи, които да развият качества на личността и интелекта, като по този начин да повишат увереността и адаптивността им в по-широката социална среда.

 

 

 


Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (atia-proekt.doc)atia-proekt.doc78 Kb
scroll back to top