Проекти за над 30 млн.лева представи община Созопол

  • Печат

Единадесет проекта на обща стойност 30 млн.500 хил. лева представи кмета на община Созопол Панайот Рейзи по време на работна среща на областния управител на Бургас Павел Маринов с кметовете на 13-те общини в областта във връзка със стартиралата инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.          Програмата разполага със фонд от 500 млн. лева, който ще финансира проекти на общините, които не са класирани по европейските програми, но са важни за местната общност. Сред условията, с които ще се съобразява Междуведомствения съвет съставен от министри, са проектите да имат разрешително за строеж и да могат средствата да бъдат усвоени до края на 2014 година.

Всяка община представи стратегическите си проекти, които трябва да бъдат финансирани от държавата, като областният управител е първият, който ще редуцира техния брой преди да бъдат представени за обсъждане и одобрение от  Междуведомствения съвет. Панайот Рейзи представи проектите, които са стратегически за развитието на общината като цяло и с изключително значение за местната общност, като всеки реализиран проект ще акумулира и работни места. Той акцентира върху необходимостта да бъде повишен стандарта на живот в селата на общината като представи проектите за селата Зидарово, Равна гора, Присад и Равадиново. Проектите, които касаят с. Зидарово са „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа   на с.Зидарово“ на стойност 3 456 357,60лв. с ДДС, Канализация  на с.Зидарово на стойност 9 642 151,54 лв. с ДДС и ПСОВ с.Зидарово на стойност 1 174 568,20лв. с ДДС. Два са проектите за с. Равадиново, за които община Созопол ще иска финансиране от държавата- Изграждане на  детска градина на стойност 617233,36 лв. с ДДС  и    Канално – помпена станция Равадиново- напорен тръбопровод до довеждащ колектор Созопол на стойност 1 369 427,71 лв. с ДДС. Проектът за водоснабдяването на с. Присад е от жизнено важно значение, подчерта в изложението си кметът Рейзи. Проектът е на стойност 1 311 689, 54 с ДДС , но заради изискванията за брой жители не може да бъде класиран по оперативните програми за европейско финансиране. Проектът, който гарантира завършване на целия воден цикъл на с. Равна гора е „Канализация  с.Равна гора  – битови води” - ІІ-ри етап“ на стойност 5 546 967.37 лв с ДДС.

 

Проектите за Созопол,които бяха представени на срещата са Реконструкция на северната пешеходна алея на стойност 1 270 930,85 лв. с ДДС  , Морската градина в Стария град на стойност    3 110 323,88 лв. с ДДС   и изграждане на подземен паркинг „Север“ и тренировъчно игрище със съблекални към спортния комплекс „Арена Созопол“.

scroll back to top