Детският център в Атия- дом за 14 деца

  • Печат

Нова социална услуга стартира в община Созопол. Това стана след като бе изграден и обзаведен нов Център за настаняване от семеен тип и реализиране на проект „У дома”.

 

 

 

 

 

 


Официалната откриване на центъра и стартиране на социалната услуга стана в присъствието на кмета на община Созопол Панайот Рейзи, председателя на общинския съвет Красимира Германова, заместник кметовете Петя Чапевова и Катя Стоянова. Сред гостите бяха общински съветници, кметове на населени места, директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Тони Костова, представители на институциите, от които се пренасочват децата в новия център.

Тържеството започна с поздрав от децата, които ще живеят в новия център и водосвет за здраве и благополучие, отслужен от отец Стилиян. Кметът Панайот Рейзи поздрави присъстващите с новата придобивка и пожела на децата, които ще живеят в новия център да растат здрави и щастливи, а екипът да се грижи за тях с много любов и отговорност.” Днес даваме възможност на 14 деца да живеят и растат в един прекрасен дом и да бъдат отглеждани от професионалисти и специалисти.Разкриваме работни места в с. Атия и продължаваме да развиваме активно социална политика и да бъдем отговорни към децата и възрастните, които имат нужда от нашата помощ.”- заяви кметът Панайот Рейзи и благодари на екипа,който реализира проекта за предоставяне на социалната услуга и на строителната фирма, изградила модерният и уютен детски център. Приветствие към присъстващите поднесе и директорът на центъра Лидия Дикова, която пое ангажимент от името на екипа да превърне тази прекрасна сграда в истински дом за децата, които ще живеят в нея. „ Поемаме ангажимент да се грижим за децата и да изградим пълноценни граждани на община Созопол и на България”- заяви още директорът на центъра.

Лентата на новия Център за настаняване на деца от семеен тип бе отрязана от кмета на община Созопол Панайот Рейзи и кмета на с. Атия Ренета Стоева. За късмет и по народен обичай директорът Лидия Дикова плисна менче с вода. Жители и гости на събитието разгледаха новия център и се запознаха отблизо с условията и възможностите, които той предлага. В едноетажна къща, гостите разгледаха помещенията, в които малчуганите ще  живеят. В обширна дневна са обособени кътове за приготвяне на храна, кът за игри, кът за отдих и кът за занимания, които са обзаведени и много уютни. Спалните помещения на децата са с възможност за индивидуални занимания, а санитарните помещения- бани и тоалетни са предвидени и за деца с физически увреждания. Перално помещение и складови помещения са част от условията, които предлага центърът. За игри навън и отдих е изградена детска площадка на двора.

Заместник кметът Петя Чапевова направи презентация на проект „ У дома” като акцентира на значението на реализирането на този проект, както за децата, които ще ползват услугата, така и за екипа и жителите на Атия.

Основната цел на центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е подобряване качеството на живот за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на грижа и подкрепа- заяви в презентацията зам. кметът и запозна присъстващите с  целевите групи, които ще ползват новата социална услуга.

Предоставяните в „Център за настаняване от семеен тип” услуги ще се ползват от з деца между 3 и 18-годишна възраст, изведени от специализирани институции     ( ДДМУИ, ДДЛРГ) , за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното им семейство, настаняване в семейство на близки и роднини или приемно семейство или осиновяване. Социалните услуги ще бъдат ползвани и от деца в риск от общността на територията на община Созопол, сред които сираци или полусираци и от семейства с родители с тежки заболявания.

За децата ще се грижи екип от 12 души, които вече са назначени. Екипът включва управител, трима социални работници, психолог, трима възпитатели,трима детегледачи и един хигиенист. „ Екипът, който е назначен е от отлични специалисти и професионалисти и съм убедена, че ще положат всички грижи и много любов децата да се чувстват като в истински дом”- сподели по време на презентацията на проекта Петя Чапевова.

 

scroll back to top