ВАЖНО!

  • Печат
Във връзка с провеждане на разстителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, Ви уведомяваме:
От 22.07 до 24.07.2021 г. в часовете до 10:00 ч. сутринта и след залез слънце ще се проведе третиране на лозя с продукт за растителна защита срещу мана в землището на гр. Черноморец, местност Ябълката.
scroll back to top