Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

  • Печат

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Необходими документи:

- Автобиография

- Мотивационно писмо

- Копие от диплома за завършено средно образование

 

- Заявление по образец

 

Образец на заявлението се получава в Център за административно и информационно обслужване (фронт-офис) на Община Созопол. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.sozopol.bg .

Изисквания към кандидатите:

- Завършено средно образование

- Принадлежност към местна уязвима етническа общност

- Познаване на здравните и социални проблеми на общността

- Владеене на езика на общността

- Комуникативни умения

- Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 22.03.2021 г.

Документите се подават в Център за административно и информационно обслужване (фронт-офис) от 22.02.2021 г.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.

- Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.

- Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.

- Подпомагане при попълване на различни документи.

- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

 

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (заявление Здравен медиатор.doc)Заявление Здравен медиатор2918 Kb
scroll back to top