Собствениците на МПС могат да плащат своите данъци за 2021г.

  • Печат

Уведомяваме собствениците на МПС на територията на община Созопол, че могат да плащат определените им данъци за 2021 година на касите на Местни данъци и такси при Община Созопол, Кметство Черноморец и Кметствата по населени места по следните начини:

- по банков път;

- чрез посредници – Easy pay, Fast pay, ДСК и Български пощи.

Напомняме на собствениците с неплатени задължения към 2020 г., че могат да ги платят по гореописания начин след издаден Акт за установяване на задължения по декларация преди изпращането им за принудително събиране от Частен съдебен изпълнител.

scroll back to top