Проведе се учредителното събрание на МИРГ Созопол

  • Печат
Проведено бе учредителното събрание, което положи основите на новата Местна инициативна група Созопол, която ще бъде със седалище гр. Черноморец.
Събранието откри кметът Тихомир Янакиев, след което даде думата на зам.-кмета Румен Кисьов по темите от дневния ред, който бе гласуван с пълно мнозинство.
Единодушно бе приет и Устава, след което се пристъпи към избор на членовете на Управителния съвет. След предложения на Общото събрание и гласуване, стана ясен петчленния състав:
- Румен Кисьов - публичен сектор,
- Детелина Павлова( Рибей Моделс ООД) и Иван Агафонов (Чифликът ЕООД) - стопански сектор,
- Йосиф Спиридонов (Фондация "Св.Кирик и Юлита") и Георги Червенков - неправителствени организации и физически лица.
На финала почетният гражданин на Созопол Кирил Арнаутски отправи пожелания за успех на новата организация. Заседанието закри новоизбраният председател на Управителния съвет на МИРГ Румен Кисьов.
scroll back to top