Обръщение на Кмета по повод Деня на българската община

  • Печат
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ,
За мен е чест да Ви поздравя с Деня на българската община – 12 октомври!
Днес е денят, в който изказвам своята признателност и благодарност към всички, които влагат труд и умения за развитието на община Созопол.
Първостепенна задача в ежедневните ни действия е да работим за благоденствието на хората от нашата община и да стимулираме тяхната обществена ангажираност и отговорност.
Поздравявам всички Вас, служители в общинската администрация, кметове и кметски наместници, общински съветници, които със своята работа утвърждавате авторитета и ролята на местната власт и се грижите за достойния живот на нашите жители!
На всички желая здраве, лично щастие и енергия за нови професионални успехи във Вашата нелека и много отговорна работа!
ТИХОМИР ЯНАКИЕВ
Кмет на Община Созопол
scroll back to top