12 октомври - Ден на българската община

  • Печат
Днешната дата е определена за Ден на българската община през 1998г. с решение на делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините.
По този повод се проведе ден на отворените врати в сградата на Община Созопол. Учениците от VII и XI клас на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ заедно с техните преподаватели бяха посрещнати от секретаря Янко Костадинов, който им разказа как работи институцията.
След това децата бяха поканени в кабинета на Кмета, където той ги очакваше, за да им сподели за неговите основни задължения и да им покаже стаята, в която се взимат най-важните решения, касаещи жителите на цялата община. Всеки желаещ имаше възможността да седне на кметския стол и да си направи снимка за спомен.
Учениците посетиха още кабинетите на Секретаря, отдел Проекти, фронт офиса, финансовата и културната дирекции, където получиха отговори на своите въпроси относно работата на всеки служител.

На днешната дата през 1882 година в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините решават отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври.
scroll back to top