Ритуална зала - Созопол

  • Печат

Ритуалната зала на Созопол, ситуирана в читалище „Отец Паисий“ е реновирана по проект „Опазване на културно-историческото наследство – обща европейска цел“, като експозиционна зала, в която се експонират предмети и облекла, характеризиращи сватбените ритуали в региона.

Тя се ползва за провеждане на сватбени ритуали и като музейна експозиция, която може да бъде посетена с туристическа цел, както и за провеждане на различни културни прояви.

Лице за контакти: Тоня Неделчева - мл. експерт в отдел ГРН, тел. 0550 25703

  

20160706_100615.jpg 20160706_100626.jpg 20160708_112834.jpg 20160708_112848.jpg 20160708_112902.jpg 20160708_112918.jpg

scroll back to top