Д Е К Л А Р А Ц И И по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси

  • Печат

 

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство - леки и товарни автомобили

 

scroll back to top