НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кмета
1 О Б Я В А На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 390
2 ЗАПОВЕД № 8-Z-615/21.05.2021г.
3 ЗАПОВЕД № 8-Z-584/17.05.2021 г.
4 ЗАПОВЕД № 8-Z-566/ 11.05.2021г
5 З А П О В Е Д № 8-Z-509/27.04. 2021 год.
6 З А П О В Е Д № 8-Z-510 от 27.04. 2021 год.
7 З А П О В Е Д № 8-z-413 /02.04.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
8 З А П О В Е Д №8-z-386/26.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
9 ЗАПОВЕД № 8-Z-411 /2.04.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
10 З А П О В Е Д № 8-Z-398/ 01.04.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
11 З А П О В Е Д № 8-Z-398/ 01.04.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
12 ЗАПОВЕД № 8-Z-374/24.03.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
13 З А П О В Е Д № 8-z-339 / 16.03..2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
14 З А П О В Е Д № 8-z-318/15.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
15 З А П О В Е Д № 8-z-313/12.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
16 ЗАПОВЕД № 8-Z-230 / 02.03.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
17 З А П О В Е Д №8-Z-218/23.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
18 З А П О В Е Д № 8-Z-190 / 17.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
19 З А П О В Е Д №8-Z-148/09.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
20 З А П О В Е Д № 8-Z-76/14.01.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
21 З А П О В Е Д № 8-Z-75/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
22 З А П О В Е Д № 8-Z-74/14.01.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
23 З А П О В Е Д № 8-Z-73/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
24 З А П О В Е Д № 8-Z-72/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
25 З А П О В Е Д № 8-Z-71/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
26 З А П О В Е Д № 8-Z-70/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
27 З А П О В Е Д № 8-Z-69/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
28 З А П О В Е Д № 8-Z-68/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
29 З А П О В Е Д № 8-Z-67/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
30 З А П О В Е Д № 8-Z-66/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
31 ЗАПОВЕД №8-Z-52/ 12.01.2021 г.
32 ЗАПОВЕД № 8-Z-51/12.01.2021
33 ЗАПОВЕД № 8-Z-1473/30.12.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
34 З А П О В Е Д №8-z-1461/22.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
35 З А П О В Е Д №8-Z-1426/15.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
36 З А П О В Е Д №8-Z-1427/15.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
37 ЗАПОВЕД № 8-Z-1387/26.11.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
38 З А П О В Е Д № 8-z-1385/25.11.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
39 ЗАПОВЕД № 8-Z-1377/24.11.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
40 З А П О В Е Д №8-Z-1340/12.11.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
41 ЗАПОВЕД № 8-Z-1343/13.11.2020 г.
42 ЗАПОВЕД № 8-Z-1295/28.10.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
43 З А П О В Е Д №8-Z-1202/06.10.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
44 З А П О В Е Д №8-z-1121/17.09.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
45 З А П О В Е Д №8-Z-1048/02.09.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
46 З А П О В Е Д №8-z-971/12.08.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
47 З А П О В Е Д № 8-Z-955/07.08.2020 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
48 З А П О В Е Д №8-Z-912/27.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план
49 ЗАПОВЕД № 8-Z-870/14.07.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
50 ЗАПОВЕД № 8-Z-853/10.07.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
51 З А П О В Е Д №8-Z-816/01.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
52 З А П О В Е Д №8-Z-815/01.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
53 З А П О В Е Д №8-z-801/30.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
54 З А П О В Е Д №8-Z-724/09.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
55 З А П О В Е Д № 8-z-719 / 08.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
56 З А П О В Е Д № 8-Z-720/08.06.2020г.
57 ЗАПОВЕД № 8-Z-677/29.05.2020г.
58 З А П О В Е Д №8-Z-671/27.05.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
59 ЗАПОВЕД № 8-Z-619/14.05.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
60 З А П О В Е Д № 8-Z-618 от 14 май 2020 год.
61 Заповед № 8 - Z - 597 / 07.05.2020 за разрешаване изработване на ПУП за имот №81178.6.624 в м."Аклади"
62 ЗАПОВЕД № 8-Z-602 / 08.05.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
63 З А П О В Е Д №8-Z-561/27.04.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
64 ЗАПОВЕД № 8-Z-503/13.04.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
65 Пакети с хранителни продукти получават засегнатите от настоящата криза
66 ЗАПОВЕД № 8-Z-415 /26.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
67 ЗАПОВЕД № 8-Z-403 / 22.03.2020г.
68 Тази вечер в 20:00ч. ще бият църковните камбани
69 З А П О В Е Д № 8-Z-400/21.03.2020г.
70 ЗАПОВЕД № 8-Z-391/ 19.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
71 ЗАПОВЕД № 8-Z-388/ 18.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
72 ЗАПОВЕД № 8-Z-381/17.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
73 ЗАПОВЕД № 8-Z-379/16.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
74 Заповед № 8-Z-376/16.03.2020г. на кмета на Община Созопол
75 Заповед на кмета на Община Созопол във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб
76 Заповед на кмета на Община Созопол във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб
77 Заповед на кмета на Община Созопол
78 З А П О В Е Д № 8-Z-259 /17.02.2020 година
79 З А П О В Е Д № 8-Z-242/07.02.2020 г. - Созопол
80 З А П О В Е Д № 8-Z-241/07.02.2020 г.- Черноморец
81 З А П О В Е Д № 8-Z-239/07.02.2020 г. - Росен
82 З А П О В Е Д № 8-Z-238/07.02.2020 г. - Равна гора
83 З А П О В Е Д № 8-Z-240/07.02.2020 г. - Равадиново
84 З А П О В Е Д № 8-Z-233/07.02.2020 г. - Присад
85 З А П О В Е Д № 8-Z-237/07.02.2020 г. - Крушевец
86 З А П О В Е Д № 8-Z-236/07.02.2020 г. - Индже войвода
87 З А П О В Е Д № 8-Z-235/07.02.2020 г. - Зидарово
88 З А П О В Е Д № 8-Z-232/07.02.2020 г. - Габър
89 З А П О В Е Д № 8-Z-234/07.02.2020 г. - Вършило
90 ЗАПОВЕД №8-Z-89/10.01.2020 относно Забраняване пашата на селскостопански животни
91 Заповед №8-Z-117/15.01.2020г. на кмета на Община Созопол за одобряване на ПУП - ПРЗ
92 З А П О В Е Д № 8-Z-1305/16.12.2019 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
93 З А П О В Е Д № 8-Z-1244/27.11.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
94 Конкурс „Коледен Созопол“
95 Созопол отново в рекламен видеоклип за промоция на българския туризъм
96 Избраха Обществен съвет и в село Присад
97 Поздравление на кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев по повод 8-ми декември
98 В Созопол коледната елха ще грейне утре
99 В Черноморец "заключиха" морето
100 С богата програма Черноморец отбеляза празника си
101 Разширяват сградата на Пожарната служба в Созопол по трансграничен проект
102 Черноморец отбелязва своя празник
103 В Присад сговорната дружина планина повдигна
104 Дядо Коледа ще раздава подаръци на децата в Созопол
105 След проверката на Ангелкова дигата на плажа вече се премахва
106 ЗАПОВЕД- спиране на процедура
107 Заповед на кмета - Атия
108 ЗАПОВЕД- почистване на агитационните материали Местните избори 2019
109 Поздравителен адрес по случай Деня на Независимостта
110 НАТО със шеста научна школа в Созопол
111 Заповед № 8-Z-794/25.07.2019 год. на Кмета на Община Созопол относно заличаване на адресни регистрации
112 ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ № 8-Z-773/18.07.2019 г.
113 Майсторски класове и конкурси съпътстват второто издание на Wine Fest Sozopol
114 Заповед- африканска чума
115 Заповед № 8-Z-595/31.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно зареждане на търговските обекти
116 Заповед № 8-Z-595/31.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно принудителното преместване на неправилно паркирани ППС
117 Заповед № 8-Z-411/23.04.2019 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с изпълнение на обект „Ремонт на канализация по ул.“Димитър Ташев“ гр. Созопол“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД
118 Заповед № 8-Z-385/16.04.2019 г. на Кмета на Община Созопол за спиране на извършването на строително монтажни дейности за територията на общината, считано от 15 май 2019 г. до 1 октомври 2019 г.
119 Заповед № 8-Z-266/13.03. 2019 год. на Кмета на Община Созопол относно заличаване на адресни регистрации
120 Заповед № 8-Z-101 от 14.01.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно въвеждане на противоепидемични мерки срещу разпространението на грипа на територията на община Созопол
121 Заповед № 8-Z-30 от 07.01.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
122 Заповеди на Кмета на община Созопол за определяне на цени на имотите - полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за всички землища на територията на община Созопол
123 Заповед № 8-Z-1152/13.09. 2018 год. на Кмета на Община Созопол
124 Заповед № 8-Z-819 от 18.06.2018 г, на Кмета на Община Созопол за заличаване на адресни регистрации по настоящ адрес
125 3 бр заповеди на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
126 Заповед на Кмета на община Созопол за спиране на строителството от 15.05.2018 г. до 01.10.2018 г..
127 Заповед № 8-Z-412 от 22.03.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
128 Заповед № 8-Z-383 от 19.03.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
129 Заповед № 8-Z-259 от 13.02.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
130 Заповед № 8-Z-220 от 01.02.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
131 Заповед на Кмета на Община Созопол за обявяване на грипна епидемия в учебните заведения на територията на община Созопол
132 Заповед № 8-Z-7 от 03.01.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
133 Заповед № 8-Z-1276 от 18.10.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно райониране за ТБО за 2018 г.
134 Заповед № 8-Z-950 от 08.08.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно въвеждане на ежедневен режим на водоподаване в с. Вършило
135 Заповед № 8-Z-871 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно възлагане на права за нотариални заверки
136 Заповед № 8-Z-868 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно честването на празника на града - 17 юли
137 Заповед-скоби
138 Заповед-паяк-2017
139 Заповед № 8-Z-600 от 17.05.2017 г. на Кмета на Община Созопол
140 З А П О В Е Д-Забрана строителство-2017
141 Заповед № 8-Z-199 от 02.02.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно количеството дървесина, което има право да продаде ОГП Созопол
142 ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ № 8 – Z - 14
143 Заповеди на Кмета на община Созопол относно предоставяне на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване и определяна на цената
144 Заповед № 8-Z-1607 от 31.10.2016 г. на Кмета на Община Созопол, относно районите за организирано събиране и извозване на битови отпадъци за 2017 г.
145 Заповед № 8-Z-1783 от 07.12.2016 г. на Кмета на Община Созопол, относно продажбата и използването на средства за илюминация, съдържащи взривни вещества
146 ЗАПОВЕД- паяк-2016 г.
147 Заповед № 8-Z-685/10.05.2016 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с чл. 15, ал 1 от ЗУЧК за спиране на извършването на строително монтажни дейности на територията на община Созопол
148 Заповед № 8-Z-234/10.02.2016 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за горите и Решение № 67 от 22.12.2015 г. на Общински съвет Созопол
149 Заповед № 8-Z-1760/18.12.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно намалено работно време за работа с граждани на 18.12.2015 г.
150 Заповед № 8-Z-1663/01.12.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно обслужването на граждани в сградата на Община Созопол на 12.12.2015 г.
151 Заповед № 8-Z-1583/12.11.2015 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с обезпечаване безопасността на пешеходците, автомобилите и акостиращите лодки на територията на Общинско рибарско пристанище "Созопол" - гр. Созопол
152 Заповеди на Кмета на Община Созопол относно определяне на цени на имотите полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите
153 Заповед № 8-Z-1464 от 27.10.2015 г на ВрИД кмет на Община Созопол във връзка с опазване на обществения ред в гр.Созопол преди, по време и след провеждане на футболната среща на 27.10.2015г. с начален час 15.00 часа
154 Заповед № 8-Z-843 от 23.06.2015 г на Кмета на Община Созопол за въвеждане ан временна организация на движението по път 927 BGS 1220 /ІІ-99, Созопол-Приморско/
155 Заповед № 8-Z-677/15.06.2015 г. на Кмета на Община Созопол за определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи
156 ЗАПОВЕД- паяк-2015
157 Заповед № 8–Z-146/27.01.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно констатиран случай на болестта Инфлуенца-H5N1 при намерен умрял къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/ в защитена местност Пода, община Бургас
158 ЗАПОВЕД-дърва
159 Заповед № 8–Z-1373/22.08.2014 г. на Кмета на Община Созопол
160 З А П О В Е Д № 8-Z-1208/29.07.2014 година
161 ЗАПОВЕД – син език
162 ЗАПОВЕД-17 юли
163 Заповед № 8-Z-910/31.05. 2014 г. на Кмета на Община Созопол за забрана за извършване на строителни и монтажни работи на територии от Община Созопол по време на туристическия сезон - 2014 г.
164 ЗАПОВЕД- паяк
165 ЗАПОВЕД- забрана ТА
166 З А П О В Е Д № 8-Z-749/ 13.05.2014 година
167 З А П О В Е Д № 8-Z-748./13.05.2014 година
168 З А П О В Е Д-пуп1
169 З А П О В Е Д-пуп
170 З А П О В Е Д №8-Z-763/ 15.05.2014 година
171 З А П О В Е Д-РАБОТНО МЯСТО
172 Заповед № 8-Z-1612/13.12.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно продажбата и използването на илюминации, съдържащи взривни вещества
173 ЗАПОВЕД- сметосъбиране
174 ЗАПОВЕД- шум
175 ЗАПОВЕД- паяк-къмпинг
176 ЗАПОВЕД-паяк
177 Заповед № 8-Z-563/16.05.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно отчуждаване на поземлен имот
178 ЗАПОВЕД - забрана за строителство
179 Обявление чл. 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
180 Обявление чл. 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
181 Обявление - заповед № 8-Z-1348/12.11.2012 г. за допускане изработването на проект за ПУП
182 Обявление чл 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
183 Обявление - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
184 З А П О В Е Д № 8-Z-1198/04.1.2012г.
185 З А П О В Е Д №8-Z-767/20.06.2012 година
186 З А П О В Е Д №8-Z-772/21.06.2012 година
187 З А П О В Е Д №8-Z-769/20.06.2012 година
188 З А П О В Е Д №8-Z-770/20.06.2012 година
189 Заповед - допускане на ПУП
190 З А П О В Е Д №8-Z-518/10.05.2012 година
191 З А П О В Е Д №8-Z-613/21.05.2012 година
192 Обявление за обещетенията във връзка със заповеди 8-Z-498 и 8-Z-497 от 02.05.2012 г.
193 З А П О В Е Д №8-Z-498/02.05. 2012 година
194 З А П О В Е Д №8-Z-497/02.05. 2012 година
195 З А П О В Е Д № 8 – Z 563/15.05.2012год.
196 З А П О В Е Д №8-Z-390/05.04. 2012 година
197 З А П О В Е Д №8-Z-389/05.04.2012 година
198 ЗАПОВЕД
199 З А П О В Е Д №8-Z-392/06.04.2012 година
200 З А П О В Е Д №8-Z-374/03.04.2012 година
201 З А П О В Е Д №8-Z-385/03.04.2012 година
202 З А П О В Е Д №8-Z-386/03.04.2012 година
203 З А П О В Е Д №8-Z-384/03.04. 2012 година
204 Заповед- обществено обсъждане на проектобюджет
205 Заповед на кмета на община Созопол
206 З А П О В Е Д
207 З А П О В Е Д
208 Заповед-удължаване на срок
209 ЗАПОВЕД-паяк
210 З А П О В Е Д-забрана на строителството
211 ЗАПОВЕД

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2021
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031