НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кмета
1 ЗАПОВЕД № 8-Z-932/23.08.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2 З А П О В Е Д № 8-Z-891/12.08.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
3 ЗАПОВЕД № 8-Z-879 от 6 август 2021
4 О Б Я В А На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 390
5 ЗАПОВЕД № 8-Z-615/21.05.2021г.
6 ЗАПОВЕД № 8-Z-584/17.05.2021 г.
7 ЗАПОВЕД № 8-Z-566/ 11.05.2021г
8 З А П О В Е Д № 8-Z-509/27.04. 2021 год.
9 З А П О В Е Д № 8-Z-510 от 27.04. 2021 год.
10 З А П О В Е Д № 8-z-413 /02.04.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
11 З А П О В Е Д №8-z-386/26.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
12 ЗАПОВЕД № 8-Z-411 /2.04.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
13 З А П О В Е Д № 8-Z-398/ 01.04.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
14 З А П О В Е Д № 8-Z-398/ 01.04.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
15 ЗАПОВЕД № 8-Z-374/24.03.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
16 З А П О В Е Д № 8-z-339 / 16.03..2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
17 З А П О В Е Д № 8-z-318/15.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
18 З А П О В Е Д № 8-z-313/12.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
19 ЗАПОВЕД № 8-Z-230 / 02.03.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
20 З А П О В Е Д №8-Z-218/23.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
21 З А П О В Е Д № 8-Z-190 / 17.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
22 З А П О В Е Д №8-Z-148/09.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
23 З А П О В Е Д № 8-Z-76/14.01.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
24 З А П О В Е Д № 8-Z-75/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
25 З А П О В Е Д № 8-Z-74/14.01.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
26 З А П О В Е Д № 8-Z-73/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
27 З А П О В Е Д № 8-Z-72/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
28 З А П О В Е Д № 8-Z-71/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
29 З А П О В Е Д № 8-Z-70/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
30 З А П О В Е Д № 8-Z-69/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
31 З А П О В Е Д № 8-Z-68/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
32 З А П О В Е Д № 8-Z-67/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
33 З А П О В Е Д № 8-Z-66/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
34 ЗАПОВЕД №8-Z-52/ 12.01.2021 г.
35 ЗАПОВЕД № 8-Z-51/12.01.2021
36 ЗАПОВЕД № 8-Z-1473/30.12.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
37 З А П О В Е Д №8-z-1461/22.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
38 З А П О В Е Д №8-Z-1426/15.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
39 З А П О В Е Д №8-Z-1427/15.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
40 ЗАПОВЕД № 8-Z-1387/26.11.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
41 З А П О В Е Д № 8-z-1385/25.11.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
42 ЗАПОВЕД № 8-Z-1377/24.11.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
43 З А П О В Е Д №8-Z-1340/12.11.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
44 ЗАПОВЕД № 8-Z-1343/13.11.2020 г.
45 ЗАПОВЕД № 8-Z-1295/28.10.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
46 З А П О В Е Д №8-Z-1202/06.10.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
47 З А П О В Е Д №8-z-1121/17.09.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
48 З А П О В Е Д №8-Z-1048/02.09.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
49 З А П О В Е Д №8-z-971/12.08.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
50 З А П О В Е Д № 8-Z-955/07.08.2020 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
51 З А П О В Е Д №8-Z-912/27.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план
52 ЗАПОВЕД № 8-Z-870/14.07.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
53 ЗАПОВЕД № 8-Z-853/10.07.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
54 З А П О В Е Д №8-Z-816/01.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
55 З А П О В Е Д №8-Z-815/01.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
56 З А П О В Е Д №8-z-801/30.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
57 З А П О В Е Д №8-Z-724/09.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
58 З А П О В Е Д № 8-z-719 / 08.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
59 З А П О В Е Д № 8-Z-720/08.06.2020г.
60 ЗАПОВЕД № 8-Z-677/29.05.2020г.
61 З А П О В Е Д №8-Z-671/27.05.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
62 ЗАПОВЕД № 8-Z-619/14.05.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
63 З А П О В Е Д № 8-Z-618 от 14 май 2020 год.
64 Заповед № 8 - Z - 597 / 07.05.2020 за разрешаване изработване на ПУП за имот №81178.6.624 в м."Аклади"
65 ЗАПОВЕД № 8-Z-602 / 08.05.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
66 З А П О В Е Д №8-Z-561/27.04.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
67 ЗАПОВЕД № 8-Z-503/13.04.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
68 Пакети с хранителни продукти получават засегнатите от настоящата криза
69 ЗАПОВЕД № 8-Z-415 /26.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
70 ЗАПОВЕД № 8-Z-403 / 22.03.2020г.
71 Тази вечер в 20:00ч. ще бият църковните камбани
72 З А П О В Е Д № 8-Z-400/21.03.2020г.
73 ЗАПОВЕД № 8-Z-391/ 19.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
74 ЗАПОВЕД № 8-Z-388/ 18.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
75 ЗАПОВЕД № 8-Z-381/17.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
76 ЗАПОВЕД № 8-Z-379/16.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
77 Заповед № 8-Z-376/16.03.2020г. на кмета на Община Созопол
78 Заповед на кмета на Община Созопол във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб
79 Заповед на кмета на Община Созопол във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб
80 Заповед на кмета на Община Созопол
81 З А П О В Е Д № 8-Z-259 /17.02.2020 година
82 З А П О В Е Д № 8-Z-242/07.02.2020 г. - Созопол
83 З А П О В Е Д № 8-Z-241/07.02.2020 г.- Черноморец
84 З А П О В Е Д № 8-Z-239/07.02.2020 г. - Росен
85 З А П О В Е Д № 8-Z-238/07.02.2020 г. - Равна гора
86 З А П О В Е Д № 8-Z-240/07.02.2020 г. - Равадиново
87 З А П О В Е Д № 8-Z-233/07.02.2020 г. - Присад
88 З А П О В Е Д № 8-Z-237/07.02.2020 г. - Крушевец
89 З А П О В Е Д № 8-Z-236/07.02.2020 г. - Индже войвода
90 З А П О В Е Д № 8-Z-235/07.02.2020 г. - Зидарово
91 З А П О В Е Д № 8-Z-232/07.02.2020 г. - Габър
92 З А П О В Е Д № 8-Z-234/07.02.2020 г. - Вършило
93 ЗАПОВЕД №8-Z-89/10.01.2020 относно Забраняване пашата на селскостопански животни
94 Заповед №8-Z-117/15.01.2020г. на кмета на Община Созопол за одобряване на ПУП - ПРЗ
95 З А П О В Е Д № 8-Z-1305/16.12.2019 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
96 З А П О В Е Д № 8-Z-1244/27.11.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
97 Конкурс „Коледен Созопол“
98 Созопол отново в рекламен видеоклип за промоция на българския туризъм
99 Избраха Обществен съвет и в село Присад
100 Поздравление на кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев по повод 8-ми декември
101 В Созопол коледната елха ще грейне утре
102 В Черноморец "заключиха" морето
103 С богата програма Черноморец отбеляза празника си
104 Разширяват сградата на Пожарната служба в Созопол по трансграничен проект
105 Черноморец отбелязва своя празник
106 В Присад сговорната дружина планина повдигна
107 Дядо Коледа ще раздава подаръци на децата в Созопол
108 След проверката на Ангелкова дигата на плажа вече се премахва
109 ЗАПОВЕД- спиране на процедура
110 Заповед на кмета - Атия
111 ЗАПОВЕД- почистване на агитационните материали Местните избори 2019
112 Поздравителен адрес по случай Деня на Независимостта
113 НАТО със шеста научна школа в Созопол
114 Заповед № 8-Z-794/25.07.2019 год. на Кмета на Община Созопол относно заличаване на адресни регистрации
115 ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ № 8-Z-773/18.07.2019 г.
116 Майсторски класове и конкурси съпътстват второто издание на Wine Fest Sozopol
117 Заповед- африканска чума
118 Заповед № 8-Z-595/31.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно зареждане на търговските обекти
119 Заповед № 8-Z-595/31.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно принудителното преместване на неправилно паркирани ППС
120 Заповед № 8-Z-411/23.04.2019 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с изпълнение на обект „Ремонт на канализация по ул.“Димитър Ташев“ гр. Созопол“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД
121 Заповед № 8-Z-385/16.04.2019 г. на Кмета на Община Созопол за спиране на извършването на строително монтажни дейности за територията на общината, считано от 15 май 2019 г. до 1 октомври 2019 г.
122 Заповед № 8-Z-266/13.03. 2019 год. на Кмета на Община Созопол относно заличаване на адресни регистрации
123 Заповед № 8-Z-101 от 14.01.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно въвеждане на противоепидемични мерки срещу разпространението на грипа на територията на община Созопол
124 Заповед № 8-Z-30 от 07.01.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
125 Заповеди на Кмета на община Созопол за определяне на цени на имотите - полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за всички землища на територията на община Созопол
126 Заповед № 8-Z-1152/13.09. 2018 год. на Кмета на Община Созопол
127 Заповед № 8-Z-819 от 18.06.2018 г, на Кмета на Община Созопол за заличаване на адресни регистрации по настоящ адрес
128 3 бр заповеди на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
129 Заповед на Кмета на община Созопол за спиране на строителството от 15.05.2018 г. до 01.10.2018 г..
130 Заповед № 8-Z-412 от 22.03.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
131 Заповед № 8-Z-383 от 19.03.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
132 Заповед № 8-Z-259 от 13.02.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
133 Заповед № 8-Z-220 от 01.02.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
134 Заповед на Кмета на Община Созопол за обявяване на грипна епидемия в учебните заведения на територията на община Созопол
135 Заповед № 8-Z-7 от 03.01.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
136 Заповед № 8-Z-1276 от 18.10.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно райониране за ТБО за 2018 г.
137 Заповед № 8-Z-950 от 08.08.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно въвеждане на ежедневен режим на водоподаване в с. Вършило
138 Заповед № 8-Z-871 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно възлагане на права за нотариални заверки
139 Заповед № 8-Z-868 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно честването на празника на града - 17 юли
140 Заповед-скоби
141 Заповед-паяк-2017
142 Заповед № 8-Z-600 от 17.05.2017 г. на Кмета на Община Созопол
143 З А П О В Е Д-Забрана строителство-2017
144 Заповед № 8-Z-199 от 02.02.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно количеството дървесина, което има право да продаде ОГП Созопол
145 ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ № 8 – Z - 14
146 Заповеди на Кмета на община Созопол относно предоставяне на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване и определяна на цената
147 Заповед № 8-Z-1607 от 31.10.2016 г. на Кмета на Община Созопол, относно районите за организирано събиране и извозване на битови отпадъци за 2017 г.
148 Заповед № 8-Z-1783 от 07.12.2016 г. на Кмета на Община Созопол, относно продажбата и използването на средства за илюминация, съдържащи взривни вещества
149 ЗАПОВЕД- паяк-2016 г.
150 Заповед № 8-Z-685/10.05.2016 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с чл. 15, ал 1 от ЗУЧК за спиране на извършването на строително монтажни дейности на територията на община Созопол
151 Заповед № 8-Z-234/10.02.2016 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за горите и Решение № 67 от 22.12.2015 г. на Общински съвет Созопол
152 Заповед № 8-Z-1760/18.12.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно намалено работно време за работа с граждани на 18.12.2015 г.
153 Заповед № 8-Z-1663/01.12.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно обслужването на граждани в сградата на Община Созопол на 12.12.2015 г.
154 Заповед № 8-Z-1583/12.11.2015 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с обезпечаване безопасността на пешеходците, автомобилите и акостиращите лодки на територията на Общинско рибарско пристанище "Созопол" - гр. Созопол
155 Заповеди на Кмета на Община Созопол относно определяне на цени на имотите полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите
156 Заповед № 8-Z-1464 от 27.10.2015 г на ВрИД кмет на Община Созопол във връзка с опазване на обществения ред в гр.Созопол преди, по време и след провеждане на футболната среща на 27.10.2015г. с начален час 15.00 часа
157 Заповед № 8-Z-843 от 23.06.2015 г на Кмета на Община Созопол за въвеждане ан временна организация на движението по път 927 BGS 1220 /ІІ-99, Созопол-Приморско/
158 Заповед № 8-Z-677/15.06.2015 г. на Кмета на Община Созопол за определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи
159 ЗАПОВЕД- паяк-2015
160 Заповед № 8–Z-146/27.01.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно констатиран случай на болестта Инфлуенца-H5N1 при намерен умрял къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/ в защитена местност Пода, община Бургас
161 ЗАПОВЕД-дърва
162 Заповед № 8–Z-1373/22.08.2014 г. на Кмета на Община Созопол
163 З А П О В Е Д № 8-Z-1208/29.07.2014 година
164 ЗАПОВЕД – син език
165 ЗАПОВЕД-17 юли
166 Заповед № 8-Z-910/31.05. 2014 г. на Кмета на Община Созопол за забрана за извършване на строителни и монтажни работи на територии от Община Созопол по време на туристическия сезон - 2014 г.
167 ЗАПОВЕД- паяк
168 ЗАПОВЕД- забрана ТА
169 З А П О В Е Д № 8-Z-749/ 13.05.2014 година
170 З А П О В Е Д № 8-Z-748./13.05.2014 година
171 З А П О В Е Д-пуп1
172 З А П О В Е Д-пуп
173 З А П О В Е Д №8-Z-763/ 15.05.2014 година
174 З А П О В Е Д-РАБОТНО МЯСТО
175 Заповед № 8-Z-1612/13.12.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно продажбата и използването на илюминации, съдържащи взривни вещества
176 ЗАПОВЕД- сметосъбиране
177 ЗАПОВЕД- шум
178 ЗАПОВЕД- паяк-къмпинг
179 ЗАПОВЕД-паяк
180 Заповед № 8-Z-563/16.05.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно отчуждаване на поземлен имот
181 ЗАПОВЕД - забрана за строителство
182 Обявление чл. 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
183 Обявление чл. 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
184 Обявление - заповед № 8-Z-1348/12.11.2012 г. за допускане изработването на проект за ПУП
185 Обявление чл 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
186 Обявление - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
187 З А П О В Е Д № 8-Z-1198/04.1.2012г.
188 З А П О В Е Д №8-Z-767/20.06.2012 година
189 З А П О В Е Д №8-Z-772/21.06.2012 година
190 З А П О В Е Д №8-Z-769/20.06.2012 година
191 З А П О В Е Д №8-Z-770/20.06.2012 година
192 Заповед - допускане на ПУП
193 З А П О В Е Д №8-Z-518/10.05.2012 година
194 З А П О В Е Д №8-Z-613/21.05.2012 година
195 Обявление за обещетенията във връзка със заповеди 8-Z-498 и 8-Z-497 от 02.05.2012 г.
196 З А П О В Е Д №8-Z-498/02.05. 2012 година
197 З А П О В Е Д №8-Z-497/02.05. 2012 година
198 З А П О В Е Д № 8 – Z 563/15.05.2012год.
199 З А П О В Е Д №8-Z-390/05.04. 2012 година
200 З А П О В Е Д №8-Z-389/05.04.2012 година
201 ЗАПОВЕД
202 З А П О В Е Д №8-Z-392/06.04.2012 година
203 З А П О В Е Д №8-Z-374/03.04.2012 година
204 З А П О В Е Д №8-Z-385/03.04.2012 година
205 З А П О В Е Д №8-Z-386/03.04.2012 година
206 З А П О В Е Д №8-Z-384/03.04. 2012 година
207 Заповед- обществено обсъждане на проектобюджет
208 Заповед на кмета на община Созопол
209 З А П О В Е Д
210 З А П О В Е Д
211 Заповед-удължаване на срок
212 ЗАПОВЕД-паяк
213 З А П О В Е Д-забрана на строителството
214 ЗАПОВЕД

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

октомври 2021
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031