НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кмета
1 ЗАПОВЕД № 8-Z-381/27.04.2022
2 З А П О В Е Д № 8-Z-382 от 27.04. 2022 год.
3 З А П О В Е Д № 8-Z-159/22.02.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ за определяне на победител в конкурс за изработване на графична концепция за туристически бранд Созопол
4 ЗАПОВЕД № 8-Z-51/14.01.2022г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
5 ЗАПОВЕД № 8-Z-1414/29.12.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
6 ЗАПОВЕД № 8-Z-1399/21.12.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
7 ЗАПОВЕД № 8-Z-1138/26.10.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ
8 ЗАПОВЕД № 8-Z-932/23.08.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
9 З А П О В Е Д № 8-Z-891/12.08.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
10 ЗАПОВЕД № 8-Z-879 от 6 август 2021
11 О Б Я В А На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 390
12 ЗАПОВЕД № 8-Z-615/21.05.2021г.
13 ЗАПОВЕД № 8-Z-584/17.05.2021 г.
14 ЗАПОВЕД № 8-Z-566/ 11.05.2021г
15 З А П О В Е Д № 8-Z-509/27.04. 2021 год.
16 З А П О В Е Д № 8-Z-510 от 27.04. 2021 год.
17 З А П О В Е Д № 8-z-413 /02.04.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
18 З А П О В Е Д №8-z-386/26.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
19 ЗАПОВЕД № 8-Z-411 /2.04.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
20 З А П О В Е Д № 8-Z-398/ 01.04.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
21 З А П О В Е Д № 8-Z-398/ 01.04.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
22 ЗАПОВЕД № 8-Z-374/24.03.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
23 З А П О В Е Д № 8-z-339 / 16.03..2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
24 З А П О В Е Д № 8-z-318/15.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
25 З А П О В Е Д № 8-z-313/12.03.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
26 ЗАПОВЕД № 8-Z-230 / 02.03.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
27 З А П О В Е Д №8-Z-218/23.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
28 З А П О В Е Д № 8-Z-190 / 17.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
29 З А П О В Е Д №8-Z-148/09.02.2021 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
30 З А П О В Е Д № 8-Z-76/14.01.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
31 З А П О В Е Д № 8-Z-75/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
32 З А П О В Е Д № 8-Z-74/14.01.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
33 З А П О В Е Д № 8-Z-73/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
34 З А П О В Е Д № 8-Z-72/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
35 З А П О В Е Д № 8-Z-71/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
36 З А П О В Е Д № 8-Z-70/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
37 З А П О В Е Д № 8-Z-69/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
38 З А П О В Е Д № 8-Z-68/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
39 З А П О В Е Д № 8-Z-67/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
40 З А П О В Е Д № 8-Z-66/14.01.2021г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
41 ЗАПОВЕД №8-Z-52/ 12.01.2021 г.
42 ЗАПОВЕД № 8-Z-51/12.01.2021
43 ЗАПОВЕД № 8-Z-1473/30.12.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
44 З А П О В Е Д №8-z-1461/22.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
45 З А П О В Е Д №8-Z-1426/15.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
46 З А П О В Е Д №8-Z-1427/15.12.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
47 ЗАПОВЕД № 8-Z-1387/26.11.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
48 З А П О В Е Д № 8-z-1385/25.11.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
49 ЗАПОВЕД № 8-Z-1377/24.11.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
50 З А П О В Е Д №8-Z-1340/12.11.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
51 ЗАПОВЕД № 8-Z-1343/13.11.2020 г.
52 ЗАПОВЕД № 8-Z-1295/28.10.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
53 З А П О В Е Д №8-Z-1202/06.10.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
54 З А П О В Е Д №8-z-1121/17.09.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
55 З А П О В Е Д №8-Z-1048/02.09.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
56 З А П О В Е Д №8-z-971/12.08.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
57 З А П О В Е Д № 8-Z-955/07.08.2020 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
58 З А П О В Е Д №8-Z-912/27.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ За разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план
59 ЗАПОВЕД № 8-Z-870/14.07.2020 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
60 ЗАПОВЕД № 8-Z-853/10.07.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
61 З А П О В Е Д №8-Z-816/01.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
62 З А П О В Е Д №8-Z-815/01.07.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
63 З А П О В Е Д №8-z-801/30.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
64 З А П О В Е Д №8-Z-724/09.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
65 З А П О В Е Д № 8-z-719 / 08.06.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
66 З А П О В Е Д № 8-Z-720/08.06.2020г.
67 ЗАПОВЕД № 8-Z-677/29.05.2020г.
68 З А П О В Е Д №8-Z-671/27.05.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
69 ЗАПОВЕД № 8-Z-619/14.05.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
70 З А П О В Е Д № 8-Z-618 от 14 май 2020 год.
71 Заповед № 8 - Z - 597 / 07.05.2020 за разрешаване изработване на ПУП за имот №81178.6.624 в м."Аклади"
72 ЗАПОВЕД № 8-Z-602 / 08.05.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
73 З А П О В Е Д №8-Z-561/27.04.2020 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
74 ЗАПОВЕД № 8-Z-503/13.04.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
75 Пакети с хранителни продукти получават засегнатите от настоящата криза
76 ЗАПОВЕД № 8-Z-415 /26.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
77 ЗАПОВЕД № 8-Z-403 / 22.03.2020г.
78 Тази вечер в 20:00ч. ще бият църковните камбани
79 З А П О В Е Д № 8-Z-400/21.03.2020г.
80 ЗАПОВЕД № 8-Z-391/ 19.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
81 ЗАПОВЕД № 8-Z-388/ 18.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
82 ЗАПОВЕД № 8-Z-381/17.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
83 ЗАПОВЕД № 8-Z-379/16.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
84 Заповед № 8-Z-376/16.03.2020г. на кмета на Община Созопол
85 Заповед на кмета на Община Созопол във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб
86 Заповед на кмета на Община Созопол във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб
87 Заповед на кмета на Община Созопол
88 З А П О В Е Д № 8-Z-259 /17.02.2020 година
89 З А П О В Е Д № 8-Z-242/07.02.2020 г. - Созопол
90 З А П О В Е Д № 8-Z-241/07.02.2020 г.- Черноморец
91 З А П О В Е Д № 8-Z-239/07.02.2020 г. - Росен
92 З А П О В Е Д № 8-Z-238/07.02.2020 г. - Равна гора
93 З А П О В Е Д № 8-Z-240/07.02.2020 г. - Равадиново
94 З А П О В Е Д № 8-Z-233/07.02.2020 г. - Присад
95 З А П О В Е Д № 8-Z-237/07.02.2020 г. - Крушевец
96 З А П О В Е Д № 8-Z-236/07.02.2020 г. - Индже войвода
97 З А П О В Е Д № 8-Z-235/07.02.2020 г. - Зидарово
98 З А П О В Е Д № 8-Z-232/07.02.2020 г. - Габър
99 З А П О В Е Д № 8-Z-234/07.02.2020 г. - Вършило
100 ЗАПОВЕД №8-Z-89/10.01.2020 относно Забраняване пашата на селскостопански животни
101 Заповед №8-Z-117/15.01.2020г. на кмета на Община Созопол за одобряване на ПУП - ПРЗ
102 З А П О В Е Д № 8-Z-1305/16.12.2019 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
103 З А П О В Е Д № 8-Z-1244/27.11.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
104 Конкурс „Коледен Созопол“
105 Созопол отново в рекламен видеоклип за промоция на българския туризъм
106 Избраха Обществен съвет и в село Присад
107 Поздравление на кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев по повод 8-ми декември
108 В Созопол коледната елха ще грейне утре
109 В Черноморец "заключиха" морето
110 С богата програма Черноморец отбеляза празника си
111 Разширяват сградата на Пожарната служба в Созопол по трансграничен проект
112 Черноморец отбелязва своя празник
113 В Присад сговорната дружина планина повдигна
114 Дядо Коледа ще раздава подаръци на децата в Созопол
115 След проверката на Ангелкова дигата на плажа вече се премахва
116 ЗАПОВЕД- спиране на процедура
117 Заповед на кмета - Атия
118 ЗАПОВЕД- почистване на агитационните материали Местните избори 2019
119 Поздравителен адрес по случай Деня на Независимостта
120 НАТО със шеста научна школа в Созопол
121 Заповед № 8-Z-794/25.07.2019 год. на Кмета на Община Созопол относно заличаване на адресни регистрации
122 ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ № 8-Z-773/18.07.2019 г.
123 Майсторски класове и конкурси съпътстват второто издание на Wine Fest Sozopol
124 Заповед- африканска чума
125 Заповед № 8-Z-595/31.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно зареждане на търговските обекти
126 Заповед № 8-Z-595/31.05.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно принудителното преместване на неправилно паркирани ППС
127 Заповед № 8-Z-411/23.04.2019 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с изпълнение на обект „Ремонт на канализация по ул.“Димитър Ташев“ гр. Созопол“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД
128 Заповед № 8-Z-385/16.04.2019 г. на Кмета на Община Созопол за спиране на извършването на строително монтажни дейности за територията на общината, считано от 15 май 2019 г. до 1 октомври 2019 г.
129 Заповед № 8-Z-266/13.03. 2019 год. на Кмета на Община Созопол относно заличаване на адресни регистрации
130 Заповед № 8-Z-101 от 14.01.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно въвеждане на противоепидемични мерки срещу разпространението на грипа на територията на община Созопол
131 Заповед № 8-Z-30 от 07.01.2019 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
132 Заповеди на Кмета на община Созопол за определяне на цени на имотите - полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за всички землища на територията на община Созопол
133 Заповед № 8-Z-1152/13.09. 2018 год. на Кмета на Община Созопол
134 Заповед № 8-Z-819 от 18.06.2018 г, на Кмета на Община Созопол за заличаване на адресни регистрации по настоящ адрес
135 3 бр заповеди на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
136 Заповед на Кмета на община Созопол за спиране на строителството от 15.05.2018 г. до 01.10.2018 г..
137 Заповед № 8-Z-412 от 22.03.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
138 Заповед № 8-Z-383 от 19.03.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
139 Заповед № 8-Z-259 от 13.02.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
140 Заповед № 8-Z-220 от 01.02.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
141 Заповед на Кмета на Община Созопол за обявяване на грипна епидемия в учебните заведения на територията на община Созопол
142 Заповед № 8-Z-7 от 03.01.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти
143 Заповед № 8-Z-1276 от 18.10.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно райониране за ТБО за 2018 г.
144 Заповед № 8-Z-950 от 08.08.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно въвеждане на ежедневен режим на водоподаване в с. Вършило
145 Заповед № 8-Z-871 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно възлагане на права за нотариални заверки
146 Заповед № 8-Z-868 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно честването на празника на града - 17 юли
147 Заповед-скоби
148 Заповед-паяк-2017
149 Заповед № 8-Z-600 от 17.05.2017 г. на Кмета на Община Созопол
150 З А П О В Е Д-Забрана строителство-2017
151 Заповед № 8-Z-199 от 02.02.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно количеството дървесина, което има право да продаде ОГП Созопол
152 ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ № 8 – Z - 14
153 Заповеди на Кмета на община Созопол относно предоставяне на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване и определяна на цената
154 Заповед № 8-Z-1607 от 31.10.2016 г. на Кмета на Община Созопол, относно районите за организирано събиране и извозване на битови отпадъци за 2017 г.
155 Заповед № 8-Z-1783 от 07.12.2016 г. на Кмета на Община Созопол, относно продажбата и използването на средства за илюминация, съдържащи взривни вещества
156 ЗАПОВЕД- паяк-2016 г.
157 Заповед № 8-Z-685/10.05.2016 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с чл. 15, ал 1 от ЗУЧК за спиране на извършването на строително монтажни дейности на територията на община Созопол
158 Заповед № 8-Z-234/10.02.2016 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за горите и Решение № 67 от 22.12.2015 г. на Общински съвет Созопол
159 Заповед № 8-Z-1760/18.12.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно намалено работно време за работа с граждани на 18.12.2015 г.
160 Заповед № 8-Z-1663/01.12.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно обслужването на граждани в сградата на Община Созопол на 12.12.2015 г.
161 Заповед № 8-Z-1583/12.11.2015 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с обезпечаване безопасността на пешеходците, автомобилите и акостиращите лодки на територията на Общинско рибарско пристанище "Созопол" - гр. Созопол
162 Заповеди на Кмета на Община Созопол относно определяне на цени на имотите полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите
163 Заповед № 8-Z-1464 от 27.10.2015 г на ВрИД кмет на Община Созопол във връзка с опазване на обществения ред в гр.Созопол преди, по време и след провеждане на футболната среща на 27.10.2015г. с начален час 15.00 часа
164 Заповед № 8-Z-843 от 23.06.2015 г на Кмета на Община Созопол за въвеждане ан временна организация на движението по път 927 BGS 1220 /ІІ-99, Созопол-Приморско/
165 Заповед № 8-Z-677/15.06.2015 г. на Кмета на Община Созопол за определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи
166 ЗАПОВЕД- паяк-2015
167 Заповед № 8–Z-146/27.01.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно констатиран случай на болестта Инфлуенца-H5N1 при намерен умрял къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/ в защитена местност Пода, община Бургас
168 ЗАПОВЕД-дърва
169 Заповед № 8–Z-1373/22.08.2014 г. на Кмета на Община Созопол
170 З А П О В Е Д № 8-Z-1208/29.07.2014 година
171 ЗАПОВЕД – син език
172 ЗАПОВЕД-17 юли
173 Заповед № 8-Z-910/31.05. 2014 г. на Кмета на Община Созопол за забрана за извършване на строителни и монтажни работи на територии от Община Созопол по време на туристическия сезон - 2014 г.
174 ЗАПОВЕД- паяк
175 ЗАПОВЕД- забрана ТА
176 З А П О В Е Д № 8-Z-749/ 13.05.2014 година
177 З А П О В Е Д № 8-Z-748./13.05.2014 година
178 З А П О В Е Д-пуп1
179 З А П О В Е Д-пуп
180 З А П О В Е Д №8-Z-763/ 15.05.2014 година
181 З А П О В Е Д-РАБОТНО МЯСТО
182 Заповед № 8-Z-1612/13.12.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно продажбата и използването на илюминации, съдържащи взривни вещества
183 ЗАПОВЕД- сметосъбиране
184 ЗАПОВЕД- шум
185 ЗАПОВЕД- паяк-къмпинг
186 ЗАПОВЕД-паяк
187 Заповед № 8-Z-563/16.05.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно отчуждаване на поземлен имот
188 ЗАПОВЕД - забрана за строителство
189 Обявление чл. 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
190 Обявление чл. 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
191 Обявление - заповед № 8-Z-1348/12.11.2012 г. за допускане изработването на проект за ПУП
192 Обявление чл 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
193 Обявление - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
194 З А П О В Е Д № 8-Z-1198/04.1.2012г.
195 З А П О В Е Д №8-Z-767/20.06.2012 година
196 З А П О В Е Д №8-Z-772/21.06.2012 година
197 З А П О В Е Д №8-Z-769/20.06.2012 година
198 З А П О В Е Д №8-Z-770/20.06.2012 година
199 Заповед - допускане на ПУП
200 З А П О В Е Д №8-Z-518/10.05.2012 година
201 З А П О В Е Д №8-Z-613/21.05.2012 година
202 Обявление за обещетенията във връзка със заповеди 8-Z-498 и 8-Z-497 от 02.05.2012 г.
203 З А П О В Е Д №8-Z-498/02.05. 2012 година
204 З А П О В Е Д №8-Z-497/02.05. 2012 година
205 З А П О В Е Д № 8 – Z 563/15.05.2012год.
206 З А П О В Е Д №8-Z-390/05.04. 2012 година
207 З А П О В Е Д №8-Z-389/05.04.2012 година
208 ЗАПОВЕД
209 З А П О В Е Д №8-Z-392/06.04.2012 година
210 З А П О В Е Д №8-Z-374/03.04.2012 година
211 З А П О В Е Д №8-Z-385/03.04.2012 година
212 З А П О В Е Д №8-Z-386/03.04.2012 година
213 З А П О В Е Д №8-Z-384/03.04. 2012 година
214 Заповед- обществено обсъждане на проектобюджет
215 Заповед на кмета на община Созопол
216 З А П О В Е Д
217 З А П О В Е Д
218 Заповед-удължаване на срок
219 ЗАПОВЕД-паяк
220 З А П О В Е Д-забрана на строителството
221 ЗАПОВЕД

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2022
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031