Начало

Обяви и търгове

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
61 Покана за информационна среща за изготвяне на Стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 787
62 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” 429
63 Заповед № РД-11-248/24.07.2017г. на Министерство на земеделието, храните и горите - Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас 566
64 Oткриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир,представляващ имот № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора, община Созопол 462
65 Покана за общо събрание на СНЦ -Местна инициативна група „Приморско-Созопол“ 392
66 Културни събития лято 2017 година 778
67 Проект за отмяна на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол 189
68 Обявление на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ 916
69 Заповед № 22/23.05.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол 524
70 Съобщение за одобрените места за паркиране 1175
71 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - май 2017 256
72 Покана за Обществено обсъждане 504
73 Протокол за разпределение на пасища - 2017 г. 528
74 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно проект за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост 343
75 Заповед № 13/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол 586
76 Заповед № 12/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол 439
77 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” - април 2017 275
78 Научен архив при БАН 720
79 Заповед № 10/03.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол 437
80 Процедури по принудително отчуждаване на недвижими имоти 491

Страница 4 от 24

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2019
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30