НачалоОбяви и съобщенияОбяви
91 Заповед № 3/25.02.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
92 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ОТНОСНО ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ПО РЕДА НА ЗОД
93 Конкурс за длъжността Директор на Целодневна детска градина „Детелина„ - с.Росен
94 Открит конкурс с предмет: възлагане на дейността „Извършване на маркиране, сортиментиране и изготвяне на документи съгласно НАРЕДБА № 8 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г. ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ в горски територии, собственост на Община Созопол“
95 Стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“
96 Годишен доклад за дейността на Център за обществена подкрепа - град Созопол през 2015 година
97 Уведомление до наемателите на общински жилищни имоти
98 Във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” Община Созопол стартира процедура за избор на партньор
99 Решение № 814/16.10.2015 г. на Министерски съвет за търсене и проучване на нефт и природен газ в "Блок 1-14 Силистар"
100 Съобщение
101 Oткриване на oбект: „Строителство на ВиК мрежа и КПС в землището на Черноморец” в рамките на проект "Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - I етап"
102 Съобщения на Службата по геодезия, картография и кадастър - Бургас
103 Покана
104 Заповед № 8-Z-1350/30.09.2015 г. на Кмета на Община Созопол
105 Асоциация „Жени без остеопороза” и Община Созопол
106 Обявление за откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти в с. Равадиново
107 Покана
108 Заповед № 8-Z-1253/12.09.2015 г. на Кмета на Община Созопол
109 Общинска избирателна комисия - Созопол
110 Заповеди № 47/07.09.2015 г. и № 48/07.09.2015 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
111 Протоколи за разпределяне имоти с начин на трайно ползване „пасища“
112 Две обявления за откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти в с. Равадиново
113 Открит конкурс с предмет: "Извършване на сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост на Община Созопол" - Обект № 1507
114 Открит конкурс с предмет: "Извършване на сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост на Община Созопол" - Обект № 1506
115 Заповед № 42/17.08.2015 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
116 Съобщение на Община Созопол
117 Открит конкурс с предмет: възлагане на дейността „Извършване на сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост на Община Созопол“
118 Междинна пресконференция за представяне напредъка на „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап”
119 О Б Я В А-имот-2
120 О Б Я В А-имот

Страница 4 от 16

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

attОбщина Созопол уведомява, че от 01.08.2018 г. има нови банкови сметки. Обслужваща банка е Централна кооперативна банка. Сметките са публикувани тук.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

януари 2019
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031