НачалоОбяви и съобщенияОбяви
91 9, 10 и 11 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
92 5 и 6 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
93 Заповед № 32/27.12.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
94 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
95 Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол
96 Фестивал "Созополска дъга" - 2016
97 Заповеди на Кмета на Община Созопол за отчуждаване на части от поземлени имоти в землището на с. Равадиново, общ. Созопол
98 ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ НА ТРУДОВ ДОГОВОР, НА ДЛЪЖНОСТТА «ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ» ПО ПРОЕКТ №BG05M2OP00-3.001-0036 « ГОТОВИ ЗА УСПЕХ», ФИНАНСИРАН ОТ ОП НОИР
99 Заповед № 25/25.08.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
100 Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Созопол
101 Покана за свикване на общо събрание на собствениците и наемателите във вилно селише "Под лозите", находящо се в гр. Созопол, общ. Созопол
102 Обява за свободно работно място по проект "Съпричастност"
103 Заповед № 23/05.08.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
104 Заповед № 22/21.07.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
105 Заповед № 19/04.07.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
106 Заповед № 15/02.06.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
107 Протоколи за разпределяне на пасища
108 Заповед № 8-Z-800 от 25.05.2016 г. на Кмета на Община Созопол относно отдаване под наем на земеделски земи
109 Заповед № 13/13.05.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол за класиране на участници и определяне на изпълнител
110 Заповед № 11/25.04.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
111 "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй-Околчица, 27 май - 2 юни 2016 г.
112 Решение на Общински съвет Созопол № 182 от 26.02.2016 г. относно срока на строителна забрана за 2016 г.
113 Заповед № 6/22.03.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
114 Решение №183 и Решение №186 на Общински съвет-Созопол от 26.02.2016 г.
115 Заповед № 3/25.02.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
116 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ОТНОСНО ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ПО РЕДА НА ЗОД
117 Конкурс за длъжността Директор на Целодневна детска градина „Детелина„ - с.Росен
118 Открит конкурс с предмет: възлагане на дейността „Извършване на маркиране, сортиментиране и изготвяне на документи съгласно НАРЕДБА № 8 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г. ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ в горски територии, собственост на Община Созопол“
119 Стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“
120 Годишен доклад за дейността на Център за обществена подкрепа - град Созопол през 2015 година

Страница 4 от 16

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

октомври 2019
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031